početna strana proizvodi usluge

reference kontakt english
 
Razlozi vašeg interesovanja      
    uočavanje potreba i problema
u modernoj industriji i građevinarstvu
 
  mašinsko održavanje
građevinski radovi
  ojačavanje karbonskim trakama
    sanacija industrijskih objekata
    gromobranske instalacije
    visinski radovi
    viseće radne platforme
    uklanjanje grafita
  Karbonske trake predstavljaju armaturu budućnosti jer imaju osam puta veću čvrstoću na zatezanje od čelika i zato će Vam se upotreba ovih materijala višestruko isplatiti. Koriste se za sanaciju i ojačavanje betonskih, drvenih i zidanih konstrukcija lepljenjem epoksidnim lepkovima po površini konstruktivnih elemenata. Ovakve radove smo uspešno izvodili na najkomplikovanijim konstrukcijama i u najtežim uslovima. Po količini ugrađenih karbonskih traka Glečer zauzima vodeću poziciju u zemlji. Mi smo jedna od prvih kompanija koja lepljenje karbonskih traka radi sa pokretne viseće platforme na visinama i preko 100m. To Vama donosi višestruku uštedu u vremenu i novcu jer se ne koristi klasična građevinska skela.

U našem vlasništvu su dve pokretne viseće skele koje se sastoje iz segmenata dužine 2+4+2m, tako da možemo izvoditi sve radove na najrazličitijim objektima bez ograničenja u pogledu visine, tipa fasade, vrste radova i bezbednosti.
Ovo je naročito povoljno za saniranje fasada, pri izvođenju hidroizolacionih radova, sanaciju olučnih vertikala, montažu opreme na nedostupnim mestima i za sve one radove za koje je klasična skela neodgovarajuća. Vršimo i iznajmljivanje pokretnih platformi uz potrebnu logistiku, kao i pružanje svake vrste stručne pomoći.
ojacavanje karbonskim trakama
 
     
   Copyright 2008. All rights reserved

u saradnji sa

SIEPA