početna strana proizvodi usluge

reference kontakt english
 
Razlozi vašeg interesovanja      
    uočavanje potreba i problema
u modernoj industriji i građevinarstvu
 
  mašinsko održavanje
građevinski radovi
    ojačavanje karbonskim trakama
    sanacija industrijskih objekata
  gromobranske instalacije
    visinski radovi
    viseće radne platforme
    uklanjanje grafita
  Gromobranska zaštita podrazumeva skup mera koje se sprovode kako bi objekte ili postrojenja i zaposlene u njima, učinila bezbednim od direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva. Ovakva zaštita čuva ljude i životinje od teških posledica udara groma, a materijal i opremu od požara i rušenja. Izdvojeni i visoki objekti najviše su izloženi udaru groma. Za njihovu uspešnu zaštitu nudimo dve vrste gromobranskih instalacija:

  • gromobrani sa ranim startovanjem
  • klasični gromobrani
Zakonska regulativa koja se odnosi na postupke pri projektovanju, izvođenju, održavanju, pregledu i verifikaciji gromobranskih instalacija objekata je bitno izmenjena i dopunjena u poslednjih desetak godina. Obratite nam se kako bi smo Vam pojasnili sve u vezi ove vrste zaštite.

gromobranska instalacija
 
     
   Copyright 2008. All rights reserved

u saradnji sa

SIEPA