početna strana proizvodi usluge

reference kontakt english
 
Razlozi
našeg
postojanja
     
    uočavanje potreba i problema
u modernoj industriji i građevinarstvu
 
  čelične konstrukcije
  platforme
zvučne barijere
  penjalice
  ograde i tribine
  pušačke kabine
  ZVUČNE BARIJERE
U cilju smanjenja buke koja je prouzrokovana saobraćajem, kompanija Glečer je razvila i izradila projekte nekoliko sistema za zaštitu od buke.

Glečer A (zaštitni aluminijum – čelik paneli)
Glečer P (paneli od plexiglasa)
Glečer D (zaštitni paneli od drveta)
Glečer Z (armirani nasipi primenom geomreža)

Glečer A
aluminijum – čelik konstrukcije sa jednostrano visokoapsorbujućim panelima. Zidovi se izvode od panela koji se ulažu između čeličnih i pocinkovanih HE 160 profila na razmaku od 4, odnosno 2 metra. Moguće je definisati kombinaciju panela između HE 160 profila u različitim bojama, te dodavanje ukrasnih detalja, kako na završecima stubova od HE profila, tako i na vertikalnoj površini zida. Obzirom na postizanje pozitivnih efekata uslova uklapanja u okolinu trase (pejsažna arhitektura), kao i sa stanovišta sigurnosti u saobraćaju (prvenstveno uticaja na psihu učesnika u saobraćaju), kao i aktuelne svetske trendove u izvođenju predmetnih zidova, smatramo da takvo povećanje troškova ne bi bitno uticalo na ukupnu vrednost investicije.

Glečer P
Transparentni paneli za montiranje na objektima Paneli za zaštitu od buke na objektima sastoje se od transparentnih elemenata od akrilnog stakla (PLEXIGLAS) armiranog crnim vlaknima od polyamida debljine 15 mm. Specijalna tehnologija proizvodnje garantuje da se panel neće raspasti u slučaju udara vozila. Paneli su postavljeni u aluminijumski okvir koji se postavlja unutar HE 160 stubova na način koji u potpunosti odgovara načinu montaže aluminijumskih panela. Aluminijumski je okvir takođe zaštićen polyesterskim prahom debljine 60 μm min. Dimenzije 1960x500x120mm i sastav panela su u svemu usklađeni sa važećim standardima i uslovima kvaliteta.

Glečer D U skladu sa globalnim širenjem ekološke svesti u svim domenima ljudskih delatnosti, pa tako i u građevinarstvu, a posebno u izgradnji puteva i izgradnji drugih saobraćajnica, kao i saobraćajnih objekata, te u cilju smanjenja saobraćajnog uticaja, naročito buke, na okolinu, kompanija Glečer je u mogućnosti da ponudi sistem za zaštitu od buke GLEČER D, izrađenog od impregniranog drveta.

Glečer Z
Zidove za zaštitu od buke moguće je izvesti od armiranih zemljanih nasipa, ili gabiona, posebno ako se projektom traže veće visine zidova. Kombinova-njem gabiona i elemenata Green terra mesh sistema, moguće je ostvariti gravitacionu konstrukciju različitih dimenzija koja se svojim izgledom u potpunosti uklapa u okolinu. Ukoliko je potrebno, na vrhu nasipa je moguće postaviti dodatnu zaštitu, na primer, Glečer drvene panele koji se temelje u nasip. Moguće je i vertikalno slaganje gabiona, bez izrade nasipa.

zvucna barijera GLECER A

zvucna barijera GLECER A

zvucna barijera GLECER A

zvucna barijera GLECER B
 
     
   Copyright 2008. All rights reserved

u saradnji sa

SIEPA